Identifikační a monitorovací systémy

Vyrábíme a dodáváme řadu aplikací, souvisejících s identifikací osob a objektů a jejich sledováním.

DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY

 • registrace průběhu pracovní doby pomocí docházkových terminálů
 • zpracování událostí a tisk výkazů pracovní doby

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

 • otevírání dveří, turniketů, závor či jiných zámků podle definovaných přístupových práv
 • sledování pohybu osob

OBCHŮZKOVÉ SYSTÉMY

 • kontrola a evidence činnosti pracovníků fyzické ostrahy a dalších kontrolních či revizních činností

KAMEROVÉ SYSTÉMY

 • vizuální sledování objektů a osob on-line či zpětně

STRAVOVACÍ SYSTÉMY

 • objednávky menu, výdej obědů
 • sledování konta strávníka

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

APLIKACE NA ZAKÁZKU

 • aplikace s využitím vlastních on-line terminálů
 • monitorovací terminály
 • řídící terminály

KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • zpracování strategických plánů měst, obcí a krajů
 • zpracování akčních plánů
 • implementace strategického řízení do fungování úřadu
 • související konzultační činnost

SERVIS PC A SÍTÍ

 • smluvní servis výpočetní techniky a počítačových sítí
 • instalace hardware, instalace software
 • návrhy řešení, profylaxe, školení