Obchůzkový systém GCon

Elektronická evidence obchůzky

  • Potřebujete kontrolu zaměstnanců provádějících obchůzky?
  • Pokytujete služby v oblasti ostrahy objektů a chcete mít centrální přehled o svých zaměstnancích?
  • Potřebujete jednoduše elektronicky evidovat a vyhodnocovat pravidelné kontrolní či revizní úkony?

Co nabízí náš systém?

Elektronická evidence úkonů

  • Kontrolní body rozmístěné v objektu,
  • idenfitikace strážného,
  • určení trasy obchůzky resp. pořadí revizních úkonů.

Kontrola a vyhodnocení úkonů

  • Vyhodnocení četnosti úkonů,
  • vyhodnocení správného pořadí provádění úkonů,
  • tiskové sestavy úkonů.