Informační systém pro řízení a správu firmy

Pokud hledáte produkt, který Vám pomůže ke snazšímu řízení a správě Vaší firmy, SmartOrg je tím pravým.

Nabízíme Vám ucelený informační systém zaměřený na použití ve firmě, který se zaměřuje na komunikaci mezi zaměstnanci, správu firemní dokumentace a personalistiku. Výhodou tohoto systému je jeho okamžitá přístupnost, neboť se jedná o webovou aplikaci, takže pro jeho používání stačí počítač s přístupem k internetu.

Aplikace nabízí několik modulů, které jsou vzájemně funkčně propojeny, přesto si uživatelské rozhraní zachovává jednoduchost, takže lze minimalizovat problémy při zavádění do provozu.

Výhody produktu

  • Cenová dostupnost - Pro firmy do 5 zaměstnanců je náš produkt zdarma!
  • Snadná a levná implementace - Není potřeba nic instalovat, není potřeba kupovat vlastní hardwarové prostředky pro samotný provoz, celá aplikace běží přes internet a díky jednoduchému a logicky postavenému uživatelskému rozhraní, lze náš produkt snadno zavést do praxe.
  • Bezpečí - S využitím moderních bezpečnostních technologií (SSL/TSL) jsou Vaše data v bezpečí.
  • Modulárnost - Díky morulárnímu návrhu lze v budoucnu dokoupit nové moduly aplikace a tak rozšířit její funkcionalitu.
  • Vývoj - Funkce aplikace se neustále rozšiřují a vylepšují.
  • Efektivnost - Vzhledem k širokým možnostem filtrování a řazení dat, vždy snadno naleznete požadované informace.

Stručný popis modulů produktu

Modul Vnitřní komunikace

Tento modul slouží pro komunikaci mezi zaměstnanci firmy a je funkčně velmi podobný e-mailu. Výhodou využití této vniřní komunikace je skutečnost, že je přenos dat zabezpečený a uzce zaměřený, takže se Vaše data nedostanou do nepovolaných rukou.

Modul Kalendář úkolů

Dalším komunikačním prostředkem je Kalendář úkolů, který umožňuje zadávání úkolů podřízeným zaměstnanců se sledováním plnění. Kalendář úkolů rovněž slouží jako místo indikace přítomnosti a nepřítomnosti povinných dokumentů zaměstnanců, pracovních pozic apod. či indikace polatnosti dokumentů.

Modul Struktura firmy

Pomocí tohoto modulu definujete strukturu firmy. Tím je dána jednoznačná nadřízenost a podřízenost jednotlivých organizačních jednotek a pracovních pozic firmy.

Modul Zaměstnanci

Modul je určen pro uchování zaměstnaneckých karet, včetně definic pracovních poměrů.

Modul Dokumenty

V rámci modulu Dokumenty může být uchovávána veškerá firemní dokumentace. S dokument lze libovolně manipulovat, tisknout, definovat šablony dokumentů (na jejichž základě lze generovat konkrétní dokumenty), lze jim připojit přílohu (např. naskenovaný "papírový" dokument) apod. Dokumenty a šablony navíc schvalovacímu procesu.