Firemní informační systém FiS

ERP systém, který spravuje firemní informace a procesy.

Evidence zákazníků

Základní informace o zákaznících - fakturační údaje, kontakty, poznámky.

Životní cyklus zakázky

Veškerá data související s danou zakázkou:

  • automatické vytvoření nabídky podle šablony, odeslání e-mailem,
  • realizace zakázky (evidence práce na zakázce, předávací protokol),
  • fakturace (vytvoření daňového dokladu, evidence plateb),
  • servisní zásahy.

Úkoly

Integrovaný kalendář úkolů propojený se zakazkami i firemní agendou:

  • přiřazení úkolu odpovědné osobě,
  • e-mailová notifikace,
  • evidence práce na úkolu.