Informační systém

Na základě zkušeností získaných vývojem informačních systémů pro naše zákazníky jsme vyvinuli informační systémy s obecným použitím pro všechny zákazníky.