Webové rozhraní pro docházku

Webová kontrola docházkyMalý webový informační systém zobrazující zpracovanou docházku v grafické nebo tabulkové podobě.

Vzdálená kontrola docházky

Zaměstnanci mohou po přihlášení uživatelským jménem vzdáleně kontrolovat svou zpracovanou docházku, zjišťovat aktuální saldo pracovní doby.

Je-li aplikace přístupná přes Internet, mohou např. z domova přes virtuální docházkový terminál zadávat vybraná přerušení pracovní doby (nemoc, dovolená, služební cesta).

Prezenční listina

Webová prezenceZobrazení přítomných a nepřítomných osob (vč. důvodu nepřítomnosti - odchod k lékaři, služebka). Možnost filtrace podle terminálu, na němž byla poslední událost zaznamenána (např. v případě příchodu zjištění, na které pobočce se změstnanec právě nachází).