Docházkový systém Accont

Docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv. Přesvědčte se o tom, že se investice vyplatí!

Používáním docházkového systému lze dosáhnout omezení chybovosti při zpracování dat týkajících se docházky, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále lze dosáhnout časových a tím i finančních úspor při zpracování docházkových dat a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Dále je možné omezit přístup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště nebo povolit vstup pouze oprávněných zaměstnanců do výrobní linky.

Součásti docházkového systému

Systém je navržen modulárně, sami si tedy zvolíte součásti, které využijete: